• Nhut Pham

BIM và mùa thu của sự thay đổi

Hà Nội tháng 11 lá vàng rợp bóng cây, mùi hoa sữa nồng nàn và trời trở lạnh với từng đợt gió mùa là những dấu hiệu rõ nét của mùa thu Hà Nội. Mùa thu Hà Nội tạo nên một khung cảnh giàu cảm xúc và có phần trầm lắng, vốn mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo trong giới nghệ thuật.Tuy nhiên,

năm nay đối với những người có liên quan tới ngành xây dựng thì mùa thu Hà Nội lại mang lại một bầu không khí khác hẳn với thu truyền thống, nóng hổi và đầy sôi động! Một chương trình đào tạo tổng quan về BIM đã được Ban Chỉ Đạo BIM của Bộ Xây Dựng tổ chức dành cho ban quản lý dự án của các doanh nghiệp nhà nước và của đại diện các Bộ Xây Dựng, Giao Thông Vận Tải, Công Thương và Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. Chương trình đào tạo cơ bản này bao gồm:

  • Giới thiệu tổng quan về ý nghĩa, lợi ích và các thách thức khi triển khai BIM,

  • Kế hoạch và Lộ trình triển khai BIM cho hoạt động xây dựng ở Việt Nam,