• Nhut Pham

BIM Vô Độ

Bài trước, chúng ta đã nói về hiện tượng BIM giả trân khi mới bắt đầu làm BIM. Làm giả càng nhiều, đội BIM càng cảm thấy tốn thời gian, nhất là khi có nhiều thay đổi thiết kế xảy ra. Từ đó ta cảm thấy mất đi ý nghĩa công việc của mình. Một số chọn đi tiếp bằng nghề khác, và một số chọn chuyển sang làm thật, dù có phải làm ở chỗ khác.

vô dộ

Thành ra bệnh ấy nghe vậy mà dễ chữa, vì đến với BIM thường là những anh em đầy sức trẻ, mấy ai chịu chấp nhận giậm chân tại chỗ bao giờ. Mình cũng trải qua như vậy, lao vào BIM đi tìm những lợi ích tương lai hứa hẹn. Mỗi mô hình BIM mình trau chuốt làm ra đều như một đứa con tinh thần vậy. Và đó là triệu chứng lâm sàn của căn bệnh BIM tiếp theo đây.


Nâng BIM như nâng trứng, hứng BIM như hứng hoa
Nâng BIM như nâng trứng, hứng BIM như hứng hoa

Mê BIM quá, hóa mê muội


Dựng cái cửa là phải có cả profile nhôm, mẫu mã tay nắm, quy cách bản lề. Dựng cái cọc ly tâm là ph