• Nhut Pham

"LOD 400" vs. BIM thi công

Thời 2015~2016, mình say mê làm BIM thi công.


Thời chập chững mà, chỉ biết BIM là dựng mô hình. Mà thi công thì ngoài cái công trình, còn có biện pháp, xe máy thi công.


Nên BIM thi công, chắc là dựng mô hình biện pháp, xe máy thi công.Mô hình BIM thi công: giàn giáo, cốp pha, thiết bị… đen kịt.
Mô hình BIM thi công: giàn giáo, cốp pha, thiết bị… đen kịt.

Mà trình BIM xịn thì phải biết dựng LOD cao cấp chớ.


Google liền, BIM thi công LOD => LOD 400. À, vậy BIM thi công xịn là dựng mô hình biện pháp, xe máy thi công đến mức LOD 400.