top of page
  • Writer's pictureNhut Pham

The latest BIM article published by our very own Trang Nguyen | Senior BIM Manager

"NHỮNG THỬ THÁCH TRONG TRIỂN KHAI BIM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY"


Hiện nay, ở Việt Nam thuật ngữ BIM có lẽ đã không còn xa lạ với nhiều người, có thể còn nhiều người chưa hiểu rõ về BIM nhưng ít nhất là họ cũng đã từng nghe ai đó đề cập tới thuật ngữ này. BIM được hình thành với mục tiêu cải thiện mọi khâu trong quá trình tạo ra và sử dụng một công trình từ thiết kế tới thi công và vận hành công trình.

BIM rõ ràng có ảnh hưởng lớn to lớn tới mọi thành phần trong ngành xây dựng trên thế giới cũng như ở Việt Nam, từ đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công cho tới chủ đầu tư cũng như đơn vị quản lý vận hành....


You can read the rest of the article in its entirety here .Commenti


bottom of page