• Nhut Pham

BIM - Building Information Management không phải là gì? (Phần 2)

Ở các bài trước, chúng ta đã biết BIM-Model/Modeling là gì, và không phải là gì. Đó là những khái niệm cơ bản khởi đầu cho nghề làm BIM. Tuy nhiên ngoài khả năng diễn họa 3D, mục đích và lợi ích của BIM lớn hơn thế.

Hãy xem định nghĩa về BIM mà bấy lâu nay ít được loài người quan tâm:

"BIM-Building Information Management là quy trình thiết kế, thi công, và vận hành công trình có sử dụng mô hình BIM. Bằng việc tham chiếu, khởi tạo và trao đổi các mô hình kỹ thuật số có chứa dữ liệu thông minh, Building Information Management là quy trình duy trì và cộng thêm giá trị trong suốt vòng đời của một công trình và những bộ phận của nó."
  • theo UK BIM Task Group, 2013*

Từ định nghĩa trên, anh em có thể loại trừ những quy trình chưa phải là Building Information Management, khi: