• Nhut Pham

Học BIM bắt đầu từ đâu?

Mình tự hỏi như vậy khi lần đầu tiên được nghe về BIM.


Năm đó 2013-2014, BIM chưa được giảng dạy trong trường, chưa có mấy nguồn tài liệu BIM tiếng Việt, chưa có BIMGov. Trên Youtube thì không thấy ai dạy BIM. Chỉ có một số ít trung tâm bắt đầu mở khóa học Revit.


Nên đâu còn lựa chọn nào khác. Mình phải đi học trung tâm.


Vậy mà may. Vì gần đây, nhiều anh em mới bắt đầu học BIM cũng hỏi mình câu này. Nhưng coi bộ, vấn đề là bây giờ có nhiều lựa chọn quá.