• Nhut Pham

Hướng dẫn đọc Hướng dẫn BIM

Chắc anh em cũng đã biết, vừa rồi Bộ Xây Dựng đã công bố Hướng dẫn chung Áp dụng Mô hình Thông tin Công trình (BIM).


Mặc dù đây chưa phải là Quy chuẩn bắt buộc, hoặc Tiêu chuẩn để tham chiếu, nhưng là một bước đệm tốt để hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật & khung pháp lý trong thời gian tới.


Do đó Hướng dẫn BIM sẽ không tập trung vào giới thiệu cái BIM mới, mà là đúc kết những cái cơ bản, tổng quát để hướng dẫn cho người mới làm BIM.


Họp tổ chuyên gia Ban chỉ đạo BIM tại TBF.