• Nhut Pham

Thành phẩm và Phụ phẩm

Gán thêm thông tin về thời gian, chúng ta có mô hình BIM 4D thành phẩm giúp các việc sau thật dễ dàng:


1. Truyền thông (tin):

Được mấy người có thể đọc hiểu hết cái bảng tiến độ dài đăng đẳng, rồi sau đó tưởng tượng cái kế hoạch thi công đó trong đầu mình.


Giờ thì không cần tưởng tượng nữa. Mô hình đây, xoay đi, tua tới tua lui đi. Thấy không ổn? Đây, cập nhật theo ý anh rồi nè. Anh xoay lại, tua lại xem ổn chưa.


2. Bình đồ công trường:

Bố trí các khu vực lán trại tạm, kho bãi, giao thông mặt bằng, mặt đứng, đào đắp... nhất là các dự án nội thành, không gian thi công chật hẹp.

Công cụ BIM 4D xịn sẽ cho anh em sẵn thư viện máy móc, biện pháp... riêng biệt với mô hình công trình. Nên cứ thế mà xếp vào thử, giống y mình thi công trên máy tính vậy.


3. Điều phối thi công:

Điều động thứ tự và thời gian làm việc của các nhà thầu, phối thành một guồng làm việc chung hiệu quả. Từ xây thô tới hoàn thiện, cơ điện tới đóng trần... tránh giẫm chân nhau, khoan đục trám trét suốt ngày.