top of page
  • Ảnh của tác giảNhut Pham

BIM là gì?

Gần đây,

Mô hình Thông tin Công trình (BIM) ngày càng được áp dụng hiệu quả trong quá trình thi công hơn bất kì công nghệ nào khác. Tại Việt Nam, các tổng thầu lớn đã dần quen với việc áp dụng BIM như một lợi thế cạnh tranh.


Từ giai đoạn đấu thầu, BIM dùng để phân tích, diễn họa biện pháp và trình tự thi công. Đến khi triển khai ngoài công trường, BIM dùng để phối hợp giữa các bộ môn, các bên tư vấn và nhà thầu phụ để giảm thiểu xung đột thiết kế, tránh việc phá đi làm lại, và sau đó là quản lý khối lượng. Một số ít nhà thầu còn cân nhắc dùng BIM để hoàn thiện, tinh giản việc hoàn công.Tuy nhiên,

việc áp dụng BIM sẽ dịch chuyển mạnh mẽ sang các lĩnh vực khác như tư vấn và thiết kế trong những năm tới. BIM sẽ có ảnh hưởng lớn đến đa số các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu... khi nó sẽ tiếp tục phổ cập hết tất cả lĩnh vực của ngành Kiến trúc - Xây dựng - Quản lý công trình.BIM là một quy trình

hỗ trợ việc thiết kế, phân tích tính toán, thi công xây dựng, và vận hành cũng như phá dỡ và cải tạo một công trình. BIM thay đổi mạnh mẽ cách làm việc của chúng ta. BIM theo như THE BIM FACTORY (TBF) định nghĩa, là sự tổng hòa của 3 yếu tố chủ đạo: Con người, Quy trình, và Công nghệ.


Đối với TBF, BIM chỉ liên quan đến 20% công nghệ nhưng đến 80% là quy trình. Và đặc biệt khi nhìn vào tổng thể, 100% sự thành bại của BIM là do con người và cách mỗi bên dự án sử dụng công nghệ và quy trình.

Trong quyển sách “BIM và Thiết kế Tích hợp: Các chiến lược cho Thiết kế Kiến trúc” (BIM and Integrated Design: Strategies for Architectural Practices, Wiley 2011), Randy Deutsch viết rằng "Các yếu tố liên quan đến con người là những thử thách khó khăn hơn nhiều so với vấn đề phần mềm, kinh doanh, và kỹ thuật khi triển khai BIM."

Để triển khai BIM thành công, yếu tố con người phải được cân nhắc đầu tiên để kiểm soát các kì vọng của dự án.Rất nhiều chuyên gia,

đặc biệt trong ngành công nghiệp phần mềm sẽ phản bác rằng công nghệ mới là thứ chính yếu tạo ra BIM. Bởi vì nếu công nghệ không phát triển, sẽ không có cách nào thực hiện được quy trình BIM.


Nhưng nhìn vào gốc rễ của BIM, phải khẳng định rằng quy trình là thứ quyết định những cách ứng dụng BIM (BIM Uses), và sau đó, cách ứng dụng BIM là thứ quyết định nên sử dụng công nghệ nào. Và anh chị em có thể thấy, BIM chỉ tồn tại khi công nghệ phát triển nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào quy trình để đạt được mục tiêu cuối cùng.

 

Phạm Minh Nhựt

THE BIM FACTORY


Ảnh: Họp phối hợp BIM thiết kế

Comentários


bottom of page