top of page

Chúng tôi 
 
TBF.

Kể từ năm 2014, chúng tôi cung cấp
Đội BIM, công cụ và chuyên môn
cho các nhà tư vấn quốc tế, nhà thầu và chủ sở hữu tài sản
để sản xuất thiết kế và chuyển đổi kỹ thuật số.

TBF qua những con số.

18+ triệu

m2 mô hình đã làm

89%

khách hàng quay lại

14

quốc gia đã làm việc

90%

Kiến trúc sư, kỹ sư

50+

chuyên gia

200+

dự án đã hoàn thành

bottom of page