top of page

Các dự án Thủ Thiêm.

Thiết kế BIM kiến trúc.

Hoàn thành trong 2 tuần, dự án liên tục được thực hiện 100% trong Revit và được kết xuất dưới dạng 3D Max.

Với một đội gồm 4 người mô hình và 1 người thiết kế dự án cùng với 2 nghệ sĩ hình ảnh, dự án này có kinh phí rất eo hẹp và cần được thực hiện trong thời gian kỷ lục.

Tổng cộng có 3 địa điểm đã được hoàn thành, nhóm của chúng tôi chỉ có thể hoàn thành dự án này với thời gian eo hẹp bằng cách triển khai BIM sớm trong quá trình thiết kế.

bottom of page