top of page

Siêu tháp.

Dự án mô hình lớn nhất mà chúng tôi có cho đến nay.

Với hơn 700.000 mét vuông diện tích sàn, chúng tôi đã mất một đội gồm 6 người lập mô hình kiến trúc, 2 người lập mô hình kết cấu và 3 người quản lý để hoàn thành công việc mô hình hóa.  

Chúng tôi chịu trách nhiệm về mô hình kiến trúc và cấu trúc của dự án khổng lồ của bạn.  

Do thỏa thuận không tiết lộ của chúng tôi, chúng tôi không thể chỉ rõ thêm về công việc này. Nhưng tuy nhiên, đó là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của chúng tôi đối với nhóm sản xuất BIM.

bottom of page