top of page

Năm 2018 | Thành viên của tháng.

Tháng một

Nghia Pham

Nghệ sĩ thị giác

tháng Bảy

Photo_Mar_26_18 15-41-12_edited.jpg

Dung Huynh

Nguồn nhân lực

Tháng hai

Long Tran

Giám đốc nội thất cấp cao

đáng kính trọng

Photo_Mar_26_18 15-35-46_1_edited.jpg

Khanh Huynh

Điều phối viên BIM I

tháng Ba

Hieu Doan

Điều phối viên BIM I

tháng 9

EmployeeOfTheMonth-September.jpg

Nhóm BIM

Dự án M8

tháng tư

Tú Huỳnh

Trưởng nhóm thiết kế

Tháng Mười

HuyDoan.jpg

Huy Đoàn

BIM Modeler I

Có thể

Đội nội thất

Tái khẳng định văn phòng

tháng Mười Một

Employee November.jpg

Tai Nguyen

& Thu Tran

tháng Sáu

Lập Ngô

Điều phối viên BIM I

tháng 12

_DSC7774-2.jpg

Tất cả mọi người

Cả đội

bottom of page