top of page

Cuộc sống tại TBF. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Kiểm tra lại thường xuyên vì chúng tôi liên tục bổ sung thông tin cập nhật về những diễn biến xung quanh nhà máy, thành phố của chúng tôi  cũng như ngành của chúng tôi. Bất cứ điều gì đáng nói, chúng tôi sẽ đăng chúng ở đây và các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi. Hãy nhớ thích chúng tôi trên Facebook và theo dõi chúng tôi trên Twitter, Instragram và Vimeo. 

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Vimeo - White Circle

Tải xuống các số trước đây của bản tin của chúng tôi:

Bản tin TBF | BIM & TONIC | Vấn đề 2

Bản tin TBF | BIM & TONIC | Vấn đề 1

bottom of page