top of page

Lancaster Lincoln.

Tư vấn mô hình kiến trúc & BIM.

Tọa lạc tại Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Lancaster Lincoln là dự án khu dân cư hàng đầu của Tập đoàn Trung Thủy . Được thiết kế bởi NQH Architects , Lincoln sẽ trở thành một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất ở Quận 4.

Được thuê bởi chủ dự án, chúng tôi đã và vẫn chịu trách nhiệm về việc phát triển BIM và điều phối việc này  toàn bộ dự án. Ngoài ra,  chúng tôi cũng là người lập mô hình kiến trúc hỗ trợ kiến trúc sư.  

Ngay từ khi nó được thiết kế về mặt ý tưởng, chúng tôi đã thực hiện quy trình BIM của mình và bắt đầu sử dụng Revit ngay từ đầu. 

bottom of page