top of page

Các nhà thầu chính dựa trên BIM tại HK, ME, SG BIM

 

tài nguyên cho các yêu cầu BIM rộng rãi của Nhà tuyển dụng

Không còn làm việc vất vả và thức khuya.
Chỉ cần thiết kế.

2048-DSC08151-1.jpg

Chúng ta làm gì.

  • Mô hình EC

  • Lập mô hình BIM đã xây dựng

  • Tích hợp dữ liệu FM BIM

  • Phân tích xung đột, 4D / 5D

MCM-HAI-DI-LAO.png

Làm việc với chúng tôi.

Dựa trên tài nguyên

Chúng tôi quản lý, điều phối và tích hợp dữ liệu chi phí cho đến khi kết thúc giai đoạn Xây dựng

3.2B VND

  BIM dẫn đầu cuộc đụng độ BIM

  Mô hình hóa BIM điều phối

  Management @ LOD 300 BIM

  Tích hợp dữ liệu chi phí

Sử dụng BIM chúng tôi sẽ thực hiện:

- Tác giả thiết kế

- Điều phối thiết kế

- Ước tính chi phí

Thời lượng: đối với các giai đoạn dưới đây chỉ Thiết kế 1 ý tưởng: 60 ngày

2-Thiết kế cơ bản: 45 ngày

3-Thiết kế kỹ thuật: 30 ngày

4 & 5-Đấu thầu & Thiết kế xây dựng: 45 ngày

6-Thi công: 480 ngày

Tổng hợp một lần

Chúng tôi quản lý, điều phối và tích hợp dữ liệu chi phí cho đến khi kết thúc giai đoạn Thiết kế xây dựng

1,2B VND

  BIM dẫn đầu cuộc đụng độ BIM

  Mô hình hóa BIM phối hợp   Management @ LOD 300 BIM

  Tích hợp dữ liệu chi phí

Sử dụng BIM chúng tôi sẽ thực hiện:

- Tác giả thiết kế

- Điều phối thiết kế

- Ước tính chi phí

Thời lượng: đối với các giai đoạn dưới đây chỉ Thiết kế 1 ý tưởng: 60 ngày

2-Thiết kế cơ bản: 45 ngày

3-Thiết kế kỹ thuật: 30 ngày

4 & 5-Đấu thầu & Thiết kế xây dựng: 45 ngày

6-Thi công: 480 ngày

Chia sẻ doanh thu

Chúng tôi quản lý và điều phối
cho đến khi kết thúc giai đoạn Thiết kế xây dựng

750 triệu  VND

  BIM dẫn đầu cuộc đụng độ BIM 

  Mô hình hóa BIM điều phối

  Management @ LOD 300 BIM

  Tích hợp dữ liệu chi phí

Sử dụng BIM chúng tôi sẽ thực hiện:

- Tác giả thiết kế

- Điều phối thiết kế

Thời lượng: đối với các giai đoạn dưới đây chỉ Thiết kế 1 ý tưởng: 60 ngày

2-Thiết kế cơ bản: 45 ngày

3-Thiết kế kỹ thuật: 30 ngày

4 & 5-Đấu thầu & Thiết kế xây dựng: 45 ngày

6-Thi công: 480 ngày

Một số tác phẩm tiêu biểu của chúng tôi.

bottom of page