top of page
  • Ảnh của tác giảNhut Pham

Hiệu suất che khuất Hiệu quả.

Cách dễ nhất để bắt đầu làm BIM là dựng ngay mô hình BIM.

Cách dễ nhất để làm BIM thất bại là dựng mô hình BIM, rồi ngồi chờ mô hình BIM tự nó giúp tiết kiệm thời tiền bạc.

Dù có đầu tư tiền của vô lượng, cho nhân sự chất lượng, và công nghệ thời thượng... mà BIM không hiệu quả, thì lãng phí tất cả.

Vậy từ đây là để rõ ràng thứ tự trước sau: BIM hiệu quả, rồi mới BIM hiệu suất.


 

Nguyên tác: Phạm Minh Nhựt

Đồ họa: Võ Trí Cường

THE BIM FACTORY

תגובות


bottom of page