top of page

2019  | Thành viên của tháng.

Tháng một

DucPham_edited.jpg

Đức Phạm

Giám đốc nhân sự

tháng Bảy

00-TBD.png

TBD

TBD

Tháng hai

ThienNguyen_edited.jpg

Thiên Nguyên

Kỹ sư xây dựng

đáng kính trọng

00-TBD.png

TBD

TBD

tháng Ba

00-TBD.png

TBD

TBD

tháng 9

00-TBD.png

TBD

TBD

tháng tư

00-TBD.png

TBD

TBD

Tháng Mười

00-TBD.png

TBD

TBD

Có thể

00-TBD.png

TBD

TBD

tháng Mười Một

00-TBD.png

TBD

TBD

tháng Sáu

00-TBD.png

TBD

TBD

tháng 12

00-TBD.png

TBD

TBD

bottom of page