top of page
TBF Maps.png

Chúng tôi có mặt ở toàn cầu.

​Chúng tôi là Đối tác Triển khai BIM cho các công ty ngành xây dựng của hơn 14 quốc gia khắp thế giới.

Từ những tổng thầu đa quốc gia đến những nhà thiết kế kiến trúc danh tiếng, TBF đang là nhân tố chủ chốt đảm bảo năng lực BIM để giúp họ cạnh tranh trên thị trường.

Trong số hơn 200 dự án chúng tôi đã thực hiện, đây là một vài dự án nổi bật.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

bottom of page