• Nhut Pham

Vậy tại sao phải đổi sang BIM?

Xưa giờ người ta vẫn xây được công trình đấy thôi.


Vậy tại sao phải đổi sang BIM?

Người làm BIM sẽ cố gắng trả lời bằng cách liệt kê ra hết một loạt lợi ích khác nhau của các ứng dụng BIM, và gò chúng vào một vòng đời công trình để cho thấy ai ai cũng sẽ được lợi từ BIM.


Tham dự nhiều hội thảo về BIM từ 2014 đến nay, tôi nhận thấy các câu hỏi đã phần nhiều bớt đi tính hiếu kỳ mà đi thẳng vào cách ứng dụng dự án thực tế. Nhưng mỗi khi đứng trước một cơ hội áp dụng BIM cho dự án hoặc doanh nghiệp mới, thì vẫn là câu hỏi ấy khiến người làm BIM đau đầu:


Vậy tại sao phải đổi sang BIM?