• Nhut Pham

Tư duy CAD khác Tư duy BIM

Cách phổ biến nhất để bắt đầu làm BIM là đổi công cụ CAD sang BIM. Ví dụ: AutoCAD > Revit.

Nhưng đổi xong, mọi người lại tập trung dùng nó để làm mấy thứ truyền thống: bản vẽ 2D, mô hình 3D. Để diễn họa.

Vì mục tiêu diễn họa chân thật, người làm BIM phải hao công tổn sức chế tác mô hình chi tiết như thực tế.

Rồi bị than phiền tốn thêm thời gian tiền bạc. BIM chẳng được lợi lộc gì.

Thật ra, cách hiệu quả nhất để bắt đầu làm BIM, là bắt đầu bằng tư duy đúng.

Vậy sau đây, là để bắt đầu lại, người ơi.


TƯ DUY CAD KHÁC TƯ DUY BIM