• Nhut Pham

Mô hình triển khai BIM hiệu quả.

Qua bài trình bày vừa rồi của TBF mình, anh em cũng đã thấy được bản chất các ứng dụng BIM, và con đường mình đi tìm BIM.


Thật ra 6 năm chưa là gì đối với BIM, nhất là với cái ngành xây dựng này. Nhưng sẽ là lãng phí cho anh em, người quản lý chuyên môn, quản lý doanh nghiệp phải bỏ ra để mò lại từ đầu.


Hành trình đi tìm hiểu BIM thì giống chinh phục một ngọn núi, từ chân đến đỉnh. Càng lên cao, là càng lược bỏ những hào nhoáng bên ngoài của công nghệ và hình họa, để nắm bắt được cái cốt lõi cơ bản.


Nhưng để triển khai BIM hiệu quả, thì ta chỉ cần làm ngược lại, từ đỉnh xuống chân, từ cốt lõi đi ra.