• Nhut Pham

Hành trình nhặt lá cây

Trên con đường tìm hiểu về BIM, mình gặp vô vàn khó khăn. Đúng là có nhiều cản trở do ngoại cảnh: điều kiện dự án, công ty, đồng nghiệp... Nhưng khó khăn lớn nhất, thật ra lại đến từ bên trong.


Có quá nhiều công nghệ mới: Revit, Navisworks, 3D Scan... Rồi đủ loại các hướng dẫn, tiêu chuẩn mới, mỗi nước mỗi kiểu BIM: Mỹ, Anh, Singapore... Rồi 1001 bài nghiên cứu. Chỉ toàn tiếng Anh dài đằng đặc.


Nhưng mấy diễn đàn thì cứ hỏi quanh quẩn trouble shooting cho phần mềm, kinh nghiệm sử dụng, hoặc tính năng mới. Và quan trọng, đi hỏi thế hệ trước thì mỗi người mỗi quan điểm về BIM luôn.


Thôi, thấy cái gì mới là gom hết về ổ cứng/ lưu bookmark. Nhưng lúc nào cũng là câu hỏi: giờ học cái gì, hay là học hết, mà bắt đầu từ đâu?


OK, anh em sẽ nói rằng BIM là một lĩnh vực mới, tất nhiên thông tin sẽ hỗn độn nên sẽ khó khăn sàng lọc. Nhưng thật ra, bất kỳ ai tìm hiểu về bất kỳ cái gì mới đều dễ bị "confused" như vậy.


Trừ khi ta có phương pháp.