• Nhut Pham

Chủ đầu tư là một nhân vật tối quan trọng.

Tất nhiên rồi, vì tiền của ổng mà.

Thành ra quản lý tiền luôn là ưu tiên số 1 của CĐT. Ấy nên khi nghe BIM mang lại nhiều lợi ích, nhất là đơn giản hóa việc quản lý dự án và tránh lãng phí thời gian, hao phí xây dựng, CĐT mê nó lắm.


Vậy là CĐT yêu cầu các đơn vị thiết kế/ nhà thầu tự làm BIM như một cách tự đảm bảo chất lượng. Ai không có BIM thì coi như năng lực quản lý chất lượng chưa đủ mạnh. Nhưng vẫn là khung giá cũ, đấu thầu cạnh tranh. Tất nhiên là khó cho mấy ai trúng ca này.


TVTK đã làm việc ít tiền, nay phải đội cái chi phí BIM, mà lại không