• Nhut Pham

BIM là gì?

Gần đây,

Mô hình Thông tin Công trình (BIM) ngày càng được áp dụng hiệu quả trong quá trình thi công hơn bất kì công nghệ nào khác. Tại Việt Nam, các tổng thầu lớn đã dần quen với việc áp dụng BIM như một lợi thế cạnh tranh.


Từ giai đoạn đấu thầu, BIM dùng để phân tích, diễn họa biện pháp và trình tự thi công. Đến khi triển khai ngoài công trường, BIM dùng để phối hợp giữa các bộ môn, các bên tư vấn và nhà thầu phụ để giảm thiểu xung đột thiết kế, tránh việc phá đi làm lại, và sau đó là quản lý khối lượng. Một số ít nhà thầu còn cân nhắc dùng BIM để hoàn thiện, tinh giản việc hoàn công.Tuy nhiên,

việc áp dụng BIM sẽ dịch chuyển mạnh mẽ sang các lĩnh vực khác như tư vấn và thiết kế trong những năm tới. BIM sẽ có ảnh hưởng lớn đến đa số các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu... khi nó sẽ tiếp tục phổ cập hết tất cả lĩnh vực của ngành Kiến trúc - Xây dựng - Quản lý công trình.