• Nhut Pham

BIM không phải là gì? (Phần 1)

Ở bài viết trước, chúng ta đã biết BIM chỉ là 20% công nghệ, và đến 80% quy trình.


Nhưng phần lớn anh em đã từng nghe hoặc nghĩ BIM là Revit hoặc BIM là mô hình ArchiCAD. Và như thế, bất kỳ ai biết dựng mô hình Revit hay ArchiCAD chắc hẳn là chuyên gia BIM.


Hmm.

Thật ra, đó là dạng thức cơ bản nhất của BIM: Building Information Model, hoặc Building Information Modeling.


Cái BIM mà thế giới đang lao tâm khổ tứ hướng đến là Building Information Management. Anh em nào đã đặt cược vào cái nghiệp BIM này, thì hãy xem đó là mục đích nghề nghiệp của chúng ta.