• Nhut Pham

Đi tìm Trí tuệ, Đi tìm BIM

Sự nghiệp càng phát triển, anh em càng phải ra nhiều quyết định.


Để ra quyết định đúng, ta thường chọn/trộn trong 2 cách sau:

  1. Chủ quan: kinh nghiệm, "trực giác mách bảo"

  2. Khách quan: quan sát-phân tích-đúc kết

Nhưng cách nào thì cũng cần có trí tuệ.


Vậy làm sao để có Trí tuệ?


ĐI TÌM TRÍ TUỆ ĐI TÌM BIM

Wisdom Trí Tuệ


Wisdom: Trí tuệ

là kiến thức được chắt lọc sâu sắc bằng kinh nghiệm, đúc kết thành nguyên lý khi suy nghĩ/ làm một việc nào đó.


Một số đúc kết liên quan đến BIM:

  • Nhà cao tầng: khó ở phối hợp thiết kế phức tạp, nhưng nhiều tầng điển hình.

  • Cầu đường: cả tuyến không đoạn nào giống đoạn nào, nhưng mỗi đoạn thì thiết kế đơn giản.


Không ai sinh ra đã có sẵn trí tuệ. Trí tuệ chỉ có khi mài dũa kiến thức bằng thực tiễn. Không phải cứ đọc nhiều sách là thành chuyên gia.


Nhưng trước khi có Trí tuệ, chắc chắn phải nắm Kiến thức cơ bảnKnowledge Kiến thức


Knowledge: Kiến thức

là sự thấu hiểu rút ra từ đống thông tin có ý nghĩa, tạo thành một số quy luật.


Một số kiến thức ngành:

  • Đặc điểm các loại công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng...

  • Cách thiết kế công trình: từ ý tưởng đến bản vẽ...

  • Cách xây dựng công trình: từ móng đến mái...


So với Trí tuệ, Kiến thức là khách quan như nhau với tất cả mọi người, bất kể mỗi người trải nghiệm nó ra sao.


Và cũng có kiến thức này, kiến thức kia: tổng quát/chi tiết, cơ bản/nâng cao, chánh kiến/tà kiến...


Trong thời đại ngày nay, kiến thức ở khắp mọi nơi. Người ta nói vậy. Không hẳn đúng. Thật ra trong thời đại công nghệ thông tin, thì Thông tin mới có ở khắp mọi nơi.


Nên để có được Kiến thức, thì phải biết cách quản lý, chắt lọc Thông tin.Information Thông tin


Information: Thông tin

là tổ hợp nhiều dữ kiện có sự liên quan với nhau, đặt trong bối cảnh cụ thể.


Trong ngành xây dựng, thông tin là:

  • Mỗi câu trên thuyết minh thiết kế.

  • Mỗi hình trên bản vẽ.

  • Mỗi dòng trên bảng thống kê/ bảng tiến độ.


Vừa học xong một Kiến thức thì ta có thể thực hành ngay. Nhưng vừa đọc xong một Thông tin thì nhiều khi... ờ ờ... Ủa giờ phải làm gì?


Ví dụ:

Tầng 1 của Block A cao 3m4.

Khối lượng đào đất Zone B là 1000 m3.

Dự án C hoàn thành trong 12 tháng.


Thông tin sẽ hữu ích khi ta thâu nạp đủ để ghép thành bức tranh tổng thể. Từ đó mới nhìn rõ, rút ra được kiến thức.


Thông tin thì không có chánh/ tà. Chỉ có thật/ giả, hữu ích/ vô dụng. Vì vậy đừng tốn thời gian thâu nạp thông tin giả không chứng cứ (vd: sắp có 1000 ca Covid ở TPHCM), hoặc vô dụng với b