• Nhut Pham

Đi tìm Trí tuệ, Đi tìm BIM

Sự nghiệp càng phát triển, anh em càng phải ra nhiều quyết định.


Để ra quyết định đúng, ta thường chọn/trộn trong 2 cách sau:

  1. Chủ quan: kinh nghiệm, "trực giác mách bảo"

  2. Khách quan: quan sát-phân tích-đúc kết

Nhưng cách nào thì cũng cần có trí tuệ.


Vậy làm sao để có Trí tuệ?


ĐI TÌM TRÍ TUỆ ĐI TÌM BIM