• Nhut Pham

Đấu thầu BIM. BIM đấu thầu.

Hồi còn làm ở phòng BIM một công ty tổng thầu lớn, thế giới nhỏ bé của mình phần lớn xoay quanh BIM đấu thầu.


Đến những năm gần đây làm việc ở TBF, tuần nào mình cũng phải cân não với những thương vụ đấu thầu BIM.


Hai việc, dễ nhầm là hai thứ giống nhau.


Nhưng khi CĐT ngày một trưởng thành về nhận thức & năng lực BIM, thì chúng lại trở thành hai lựa chọn khó khăn đối với những người làm BIM, nhất là ở các Nhà thầu lớn.


Mà nếu cứ hiểu nhầm, và mãi chọn nhầm, 
 thì sẽ uổng phí không chỉ cơ hội trúng thầu, 
 mà cả công sức của đội BIM, trong thời gian sắp tới.